Chúng tôi là ai

Gwinnett Health Finder liên kết những cư dân không được bảo hiểm/được bảo hiểm dưới mức của Hạt Gwinnett với các tài nguyên chăm sóc sức khỏe chất lượng, giá cả phải chăng.

Những người không có bảo hiểm thường ít được tiếp cận tới dịch vụ chăm sóc hơn, nhận được dịch vụ chăm sóc có chất lượng thấp hơn và có kết quả sức khỏe kém hơn. Họ trì hoãn hoặc không thực hiện việc chăm sóc cần thiết do chi phí. Họ ít có khả năng tìm kiếm chăm sóc và dịch vụ phòng ngừa cho các căn bệnh mãn tính hoặc tình trạng sức khỏe chính. Do đó, sức khỏe và phúc lợi của họ chịu rủi ro lớn hơn.

Gwinnett Health Finder giúp thu hẹp khoảng cách và kết nối những cư dân không được bảo hiểm/được bảo hiểm dưới mức của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng luôn sẵn sàng và sẵn lòng chăm sóc để họ có thể sống tốt nhất.

Nhà cung cấp được liệt kê trên trang này chấp nhận ít nhất một trong các hình thức thanh toán này thay cho bảo hiểm y tế tư nhân:
Medicare, Medicaid, PeachCare for Kids®, thang phí đối chiếu hoặc tự thanh toán.

Gwinnett Health Finder is powered by the Gwinnett Coalition, in partnership with GNR Public Health, as part of their work to address health inequities in our community.