Cách: Sử dụng Công cụ này

Cách sử dụng trang này trong 3 bước dễ dàng:
Sử dụng bản đồ Gwinnett Health Finder để tìm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần quý vị chấp nhận các bệnh nhân không được bảo hiểm/được bảo hiểm dưới mức. Nếu không tìm thấy những gì mình mong muốn, vui lòng hoàn thành khảo sát của chúng tôi bằng cách nhấp vào dấu ? trong hình tròn ở góc trên cùng bên phải của bản đồ. Chia sẻ nhiều hơn về những gì quý vị cần sẽ giúp chúng tôi mở rộng các tài nguyên của mình.

Bước 1

Chọn ngôn ngữ ưu tiên ở góc trên cùng bên phải. Thông tin được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng Hoa sẽ sớm được bổ sung.

Bước 2

Nhập mã zip hoặc thành phố của quý vị.

Bước 3

Thu gọn tìm kiếm bằng cách nhấp vào danh mục chăm sóc phù hợp với nhu cầu của quý vị nhất:

Các hạng mục chăm sóc

Các hạng mục chăm sóc

Phòng khám dành cho Người lớn

Phòng khám Nha khoa

Phòng khám Sức khỏe Tâm thần

Phòng khám Nhi khoa

Chăm sóc Đặc biệt

Phòng khám dành cho Người lớn

Phòng khám Nha khoa

Phòng khám Sức khỏe Tâm thần

Phòng khám Nhi khoa

Chăm sóc Đặc biệt

Cách: được Liệt kê trên trang Web này

Nhà cung cấp phải là một trong những đơn vị sau:

  • Trung tâm Y tế Đủ tiêu chuẩn Liên bang (FQHC)
  • Ban dịch vụ cộng đồng/Trung tâm y tế
  • Bệnh viện phi lợi nhuận
  • Trung tâm Sức khỏe Cộng đồng phi lợi nhuận (CHC)
  • Phòng khám y tế chấp nhận Bệnh nhân Không có bảo hiểm

Nhà cung cấp phải chấp nhận ít nhất một trong các hình thức thanh toán sau:

Medicare, Medicaid, PeachCare for Kids®, thang phí đối chiếu hoặc tự thanh toán

Nếu đủ điều kiện và muốn được thêm vào trang web, hãy nhấp vào “Thêm Tài nguyên Mới” ngay phía trên bản đồ. Hoàn thành biểu mẫu được cung cấp và nhấp vào “Tạo”. Đội ngũ admin của chúng tôi sẽ xem xét, xác nhận rằng quý vị đạt đủ tiêu chí và đưa danh sách của quý vị vào hoạt động trong vòng 24 giờ.

Nếu cần cập nhật hoặc chỉnh sửa danh sách của quý vị, vui lòng gửi email cho Lynn Griffin tại lynn@foodfinder.us.

Cảm ơn quý vị đã giúp giải quyết sự bất bình đẳng sức khỏe trong cộng đồng của chúng ta bằng cách cung cấp các tùy chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng, chi phí phải chăng tới những cư dân không được bảo hiểm/được bảo hiểm dưới mức.